Площа - 2,7 га
Рік проектування - 2017
Конкурс - 1 місце
Локація - Чернівці, Україна

Project Area - 2,7 ha
Project Year - 2017
Сompetition - 1 place
Location - Chernivtsi, Ukraine
Соборна площа найбільша площа Чернівців, при цьому на сьогодні цей простір роздрібнений та має ряд недоліків, які не відповідають потребам сучасного міста. Проектні рішення для реконструкції площі, передбачають досягнення відкритого, живого, багатофункціонального громадського простору, який буде активніше використовуватись людьми на протязі цілого року та місцем масового об'єднання, зустрічі людей. Проектом передбачено об'єднання розділених транспортом частин площі в єдиний громадський простір. Збереження всіх існуючих дерев та створення нових зелених зон з газонами та місцями відпочинку. При цьому велика частина площі залишається відкритою для проведення культурних та громадських заходів. Соборна площа об'єднується зі сквером у спільний простір, а також відбудеться заведення напрямку пішохідного потоку завдяки активізації фасадів та переведення частини вулиці Гакмана в пішохідну.

The Soborna Square is the largest square in Chernivtsi, and today this space is fragmented and have several disadvantages that do not respond to the needs of the modern city. The project solutions for the reconstruction of the square, envisage the achievement of an open, lively, multifunctional public space that will be more actively used by people during all year and the place of mass gathering, meeting people. The project provides for the union of parts of the area separated by transport into a single public space. Preservation of all existing trees and creation of new green areas with lawns and resting places. At the same time, a large part of the area remains open for cultural and public events. The Soborna Square is merges with the square into a common space, and also integration of the directions of the pedestrian flow, because of facade activation and changes of part of Gakman Street to the pedestrian one.
Made on
Tilda