ADDLINE group is a multidisciplinary team of architects, designers, builders, and furniture designers founded in 2014 in Chernivtsi, Ukraine. The studio provides services of architectural and urban planning, interior design, subject design, organization of construction/ interior activities, furniture and decoration.
The aim of the activity is to create a fully developed product, which is technically modern and simultaneously atemporal in design and functionality. Product design and implementation in the studio are inseparable processes, and have become the basis for the development of specialists and the formation of a high quality product.

ADDLINE group це мультидисциплінарна команда архітекторів, дизайнерів, будівельників, конструкторів меблів, заснована у 2014 році у місті Чернівці, Україна. Студія надає послуги архітектурного та містобудівного проектування, дизайну інтер'єрів, предметного дизайну, організації будівельних / інтер'єрних робіт, комплектації меблями та декором.
Метою діяльності є створення цілісно продуманого продукту, технічно сучасного, і водночас позачасового за дизайном та функціональністю. Проектування та реалізація продукту в студії є нероздільними процесами, та лягли в основу розвитку спеціалістів та формування високої якості продукту.
Made on
Tilda